Articles

Toelichting op de herziene LCI-richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en -dragerschap

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

dr. M. Gompelman , dr. M.R. Haverkate , dr. C.P. Bleeker-Rovers

SAMENVATTING

In december 2018 verscheen een herziening van de LCI-richtlijn Staphylococcus aureus-infecties en -dragerschap uit 2009. De wijzigingen betreffen met name een betere afbakening van de doelgroep waarop de richtlijn is gericht, definiëring van een aantal belangrijke begrippen en toelichting op het genetisch onderscheid van de verschillende MRSA-varianten. Daarnaast zijn indicaties voor bron- en contactonderzoek toegevoegd, inclusief gewijzigde bijlagen ter verduidelijking hiervan. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de wetenschappelijk achtergrond.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2):73-6)

Lees verder

PET-scan bij iedere en groep A streptokokken sepsis

TvI - 2015, nummer Abstract book, december 2015

dr. C.P. Bleeker-Rovers

Lees verder