Articles

Urineweginfectie bij kinderen: twee richtlijnen beantwoorden uw vragen

TvI - jaargang 8, nummer 5, oktober 2013

dr. K.J. van Aerde , dr. F.A.P. Horuz-Engels , dr. C.M.L. van Dael , dr. G.Th.J. van Well

Samenvatting

In 2010 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde de multidisciplinaire Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen uit. In 2013 is de standaard Urineweginfecties van het Nederlands Huisartsen Genootschap gepubliceerd. Beide richtlijnen geven antwoord op de klinische vragen die leven bij behandelaars, onder andere hoe urine voor diagnostiek afgenomen moet worden en hoe de behandeling en follow-up van urineweginfecties er uit moet zien. In dit artikel geven wij een overzicht van deze vragen en een korte samenvatting van de antwoorden. De richtlijnen lijken redelijk op elkaar aan te sluiten. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen, die hieronder besproken worden.

(Tijdschr Infect 2013;8(5):155-159)

Lees verder