Articles

Toelichting op het herziene Nederlandse beleid voor preexpositieprofylaxe van rabiës

TvI - jaargang 14, nummer 4, augustus 2019

C.A. de Pijper MSc, drs. I. Schreuder , drs. C. Stijnis

SAMENVATTING

Kort nadat in 2018 de Wereldgezondheidsorganisatie haar rabiësrichtlijn had aangepast, is het Nederlandse rabiësbeleid herzien. Een van de wijzigingen betreft de reductie van 3 naar 2 vaccinaties in het kader van de pre-expositieprofylaxe. De achtergrond en de wetenschappelijke onderbouwing van het herziene vaccinatieschema worden in dit artikel nader toegelicht.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(4):151-3)

Lees verder

Het nieuwe rabiësbeleid

TvI - 2018, nummer Abstractboek, december 2018

C.A. de Pijper MSc

Lees verder