Articles

Overstappen van TAF/FTC/DTG op TDF/3TC/DTG leidt tot gewichtsverlies

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

dr. Bronwyn Bosch

Het gebruik van de antiretrovirale middelen tenofoviralafenamide (TAF) met emtricitabine (FTC) en de integraseremmer dolutegravir (DTG) is geassocieerd met een significante toename van het lichaamsgewicht en een hoger risico op metabool syndroom.1,2 De middelen efavirenz (EFV) en tenofovirdisoproxil-fumaraat (TDF) zouden deze gewichtstoename mogelijk kunnen afremmen.3,4 Het is echter onduidelijk of de gewichtstoename veroorzaakt door antiretrovirale middelen reversibel is na aanpassing van het behandelingsregime. Tijdens CROI 2023 presenteerde dr. Bronwyn Bosch (University of the Witwatersrand, Johannesburg, Zuid-Afrika) de resultaten van haar studie, waarin werd gekeken wat de impact op gewichtstoename was wanneer er werd overgestapt naar een ander antiretroviraal behandelregime.5

Lees verder