Articles

Decontaminatiestrategieën op de afdeling Intensive Care in Nederland en Europa

TvI - jaargang 14, nummer 5, oktober 2019

B.H.J. Wittekamp , dr. N.L. Plantinga

SAMENVATTING

Op 19 juni 2018 promoveerden Bastiaan Wittekamp en Nienke Plantinga aan de Universiteit Utrecht op hun proefschriften getiteld ‘Decontamination strategies in ICU: a European perspective’ en ‘Decontamination strategies in European intensive care units’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotor prof. dr. M.J.M. Bonten. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):198-202)

Lees verder