Articles

Serratia marcescens op een neonatale intensivecareafdeling: het belang van regionale samenwerking

TvI - jaargang 13, nummer 4, september 2018

drs. K.A. Bergman , dr. M. Lokate , dr. E.J. d’Haens , dr. R.L.J. Winter , dr. S.B. Debast , ir. M.I. van den Bos , dr. J.W.A. Rossen , prof. dr. A.W. Friedrich , dr. L.H. Schölvinck

SAMENVATTING

Late-onset sepsis bij (premature) neonaten kan worden veroorzaakt door Serratia marcescens. Uitbraken worden regelmatig beschreven. In de periode van augustus tot december 2014 veroorzaakte een Serratia marcescens-stam zonder verworven resistentiekenmerken een uitbraak op een neonatale intensivecareafdeling. Door overplaatsing van patiënten vond regionale verspreiding plaats. Dit vormt een risico bij centralisatie van zorg en hoog complexe zorg. Goede communicatie en regionale samenwerking zijn hierbij uit het oogpunt van infectiepreventie onontbeerlijk.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):110-114)

Lees verder

Bijzonder resistente micro-organismen

TvI - 2015, nummer Abstract book, december 2015

prof. dr. A.W. Friedrich

Lees verder