Articles

Een klauwhand als presentatie van lepra

TvI - jaargang 7, nummer 6, december 2012

dr. M. van Oijen , dr. A.P. Oranje , dr. B. Naafs , dr. P.A. van Doorn

Samenvatting

Deze casus beschrijft een 14-jarige patiënte met een klauwhand die ontstaan is als gevolg van een perifere zenuwbeschadiging na infectie met Mycobacterium leprae. Na het stellen van de diagnose lepra werd een behandeling gestart met dapson, rifampicine, clofazimine en prednison waarna verbetering optrad. Dit artikel bespreekt de belangrijkste klinische kenmerken van lepraneuropathie met de differentiële diagnose en geeft aanbevelingen voor de praktijk.

(Tijdschr Infect 2012;7:209-14)

Lees verder