Articles

Spondylodiscitis: een lastig diagnostisch proces door een zeldzame verwekker

TvI - jaargang 10, nummer 5, oktober 2015

dr. A.J. Steward , dr. S.B. Debast , dr. P.H.P. Groeneveld

Samenvatting

Aggregatibacter aphrophilus, behorende tot de HACEK-groep, veroorzaakt zelden invasieve osteoarticulaire infecties en wordt veelal geassocieerd met kweek-negatieve endocarditis. In dit artikel wordt een patiënt beschreven met een duidelijk klinisch beeld van vertebrale osteomyelitis, waarbij na persisterend negatieve bloedkweken en uitblijvende respons op flucloxacilline de aandoening uiteindelijk bleek te berusten op een zeldzame verwekker, namelijk Aggregatibacter aphrophilus. De diagnose werd uiteindelijk gesteld na een tweede biopsie uit het spondylodiscitisgebied. De patiënt knapte op na twee weken behandeling met ceftriaxon gevolgd door twaalf weken ciprofloxacine bij ontslag. Dit artikel benadrukt het belang van een differentiaaldiagnose en laat zien dat er in sommige gevallen een diagnostische biopsie of zelfs meer biopsieën noodzakelijk zijn voor een diagnose en een effectieve behandeling.

(Tijdschr Infect 2015;10(5):152-6)

Lees verder