Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 17, nummer 6, december 2022

drs. C. Veldman , dr. A.J.J. Lammers , dr. J.W. Bouwhuis , dr. W.A. Christoffers , dr. G.H.J. Wagenvoort , dr. A.M. Hoogland , dr. J. van Ingen , dr. S. Kuipers , dr. P.H.P. Groeneveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met algehele malaise, vermoeidheid en koorts. In de voorgeschiedenis was zij bekend met diabetes mellitus, hyperthyroïdie, chronische nierinsufficiëntie en sarcoïdose met zowel pulmonale als cardiale betrokkenheid.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):237–9)

Lees verder

Behandeling van COVID-19: een zucht naar degelijke wetenschap

TvI - jaargang 15, nummer 3, juni 2020

dr. A.J.J. Lammers

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(3):96)

Lees verder

Toelichting op het herziene Nederlandse preventiebeleid voor volwassenen met een (functionele) asplenie

TvI - jaargang 15, nummer 1, februari 2020

drs. I. Schreuder , dr. A.J.J. Lammers , namens de Werkgroep Infectiepreventie bij (functionele) asplenie

SAMENVATTING

De milt heeft een belangrijke functie bij de afweer tegen infecties. Van asplenie is sprake bij (1) patiënten met een (partieel) verwijderde milt na operatie of na embolisatie (naar schatting 1.000 gevallen per jaar in Nederland), (2) patiënten met een congenitale asplenie en (3) een heterogene groep patiënten met comorbiditeit als oorzaak voor (functionele) asplenie. Aspleniepatiënten lopen een verhoogd risico op invasieve infecties met gekapselde bacteriën. Dit zijn in het bijzonder pneumokokken, en bijvoorbeeld ook Haemophilus influenzae type b en meningokokken. Tot wel 90% van de postsplenectomie-infecties wordt veroorzaakt door pneumokokken. Bij personen met een (functionele) asplenie wordt een aantal preventiemaatregelen aanbevolen, waaronder vaccinaties, antibioticagebruik en patiëntenvoorlichting. Het Nederlandse beleid was niet eenduidig en behoefde herziening. Daarom is de richtlijn voor personen met (functionele) asplenie in 2019 herzien, waarbij een aantal aanbevelingen is gewijzigd, waaronder met betrekking tot vaccinatie en antibioticagebruik. Het doel hiervan was meer uniformiteit in het preventiebeleid bij aspleniepatiënten.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(1):26-30)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 14, nummer 3, juni 2019

M. Oord , drs. A.J. Damman , dr. A.J.J. Lammers

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(3):114)

Lees verder