Articles

Hypervirulente : een nieuwe dreiging voor het westen

TvI - jaargang 14, nummer 3, juni 2019

M.L. Maas , drs. K.A. Slieker , dr. Q. de Mast , prof. dr. A.J.A.M. van der Ven

SAMENVATTING

In de laatste 3 decennia is er een wereldwijde toename van ‘community-acquired’ infecties met een hypervirulente stam van Klebsiella pneumoniae. De meest voorkomende presentatie van deze invasieve infectie is het pyogene leverabces, vaak met gedissemineerde infectie in de vorm van onder andere endoftalmitis en meningitis. Dit disseminerende infectiepatroon bij niet-immuungecompromitteerde patiënten is ongebruikelijk bij infecties met gramnegatieve darmbacteriën. De hypervirulente K. pneumoniae werd voorheen vooral in Zuidoost-Azië beschreven, maar er zijn steeds meer meldingen uit westerse landen. Het is belangrijk dat clinici bekend zijn met dit ziektebeeld, omdat tijdige herkenning en behandeling een betere prognose kunnen geven. In dit artikel worden 2 patiënten beschreven met een invasieve infectie veroorzaakt door een hypervirulente stam van K. pneumoniae.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(3):103-8)

Lees verder