Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 4, november 2023

dr. G.J. Amelink , dr. I.G.J.M. de Bruin , dr. A.H.W. Bruns , dr. P.J. Haas , S. van Heerde , dr. M.P.M. Hensgens , dr. S.P.J. Muijs , prof. dr. M.C. Kruijt , dr. S.E. van Roeden , drs. D. Scheepmaker

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur werd in het ziekenhuis opgenomen na een ernstig trauma, waarbij hij onder zijn vrachtwagen terechtgekomen en ten dele platgeperst was. Hij had zeer uitgebreid traumatisch letsel, met als belangrijkste letsels een fractuur van wervelcorpora cervicale (C) 2 en 3. Een Halo-frame werd geplaatst bij opname ter stabilisatie van de wervelkolom. Veertien dagen na plaatsen van het Halo-frame werd deze verwijderd op de operatiekamer. Bij het verwijderen van het frame werd een opvallende, diepe necrotische wond geconstateerd, waarbij sprake was van aantasting van de halsmusculatuur ten gevolge van druk door het Halo-frame

Wat is uw diagnose?

 

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(4):167–9)

Lees verder

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

drs. J.R. de la Court , dr. A.H.W. Bruns , dr. A.H.E. Roukens , dr. I.O. Baas , drs. K. van Steeg , drs. M.L. Toren-Wielema , dr. M. Tersmette , prof. dr. N.M.A. Blijlevens , dr. R.A.G. Huis in ’t Veld , dr. T.F.W. Wolfs , prof. dr. W.J.E. Tissing , drs. Y. Kyuchukova , dr. J. Heijmans

SAMENVATTING

Recentelijk is de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker (zowel kinderen als volwassenen) uitgebracht namens de SWAB (https://swab.nl/nl/febriele-neutropenie-algemene-informatie). De tekst is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met gemandateerde leden van de NVII, NVvH, NVMO, NVZA, NVMM en NVK. De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van negen door de richtlijncommissie geformuleerde zoekvragen. Om tot wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te komen, zijn alle relevante klinische richtlijnen gepubliceerd sinds 2010 als bron gebruikt en aangevuld met systematische analyse van recente (2010–2020) wetenschappelijke literatuur eventueel aangevuld met ervaring-gedreven advies. Bij volwassenen wordt onderscheid gemaakt tussen hoog- en standaardrisico-chemotherapie-geïnduceerde neutropenie op basis van de verwachte neutropenieduur (>7 dagen versus ≤7 dagen). Daar waar mogelijk is onderscheid gemaakt tussen behandeling bij volwassenen en kinderen. De belangrijkste aanbevelingen zijn samengevat in Figuur 1.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):103–10)

Lees verder