Articles

Acute slappe verlamming: is actieve surveillance noodzakelijk?

TvI - jaargang 15, nummer 1, februari 2020

dr. A.H.L. Bruning , dr. K.J. von Eije , dr. C.M Hartdorff , prof. dr. D. van de Beek , dr. D.P. Bakker , dr. ir. E. Duizer , dr. A. Meijer , dr. K.C. Wolthers , dr. D. Pajkrt , dr. K.S.M. Benschop

SAMENVATTING

In 2018 werd in verschillende delen van de wereld een verheffing waargenomen in het aantal infecties met enterovirus D68 (EV-D68) waarbij acute slappe verlamming werd gerapporteerd (‘acute flaccid paralysis’: AFP, ook wel aangeduid als ‘acute flaccid myelitis’: AFM). AFP/AFM is een neurologische aandoening, waarbij acute slappe verlamming optreedt van ledematen. EV-D68 behoort tot dezelfde virusfamilie als poliovirus en wordt geclassificeerd als een non-polioenterovirus (NPEV). In 2018 zijn in Nederland 2 gevallen van AFP/AFM geassocieerd met EV-D68-infectie gemeld, waarvan 1 beschreven in dit artikel. EV-D68-infectie kent een 2-jaarlijkse endemische verheffing. Alertheid en kennis bij artsen over aan enterovirus gerelateerde paralyse is daarom geboden. In Nederland is in 2003 de AFP-surveillance afgeschaft die werd verricht in het kader van de uitroeiing van polio. Gezien de beschreven toename aan het aantal paralysegevallen geassocieerd met NPEV’s, zoals EV-D68, zou gekeken moeten worden naar de noodzaak van actieve registratie van AFP/AFM en hoe deze in te vullen. Dit artikel bespreekt de epidemiologie, diagnostiek en behandeling van AFP/AFM. Ook gaat dit artikel in op de vraag of actieve registratie van AFP/AFM noodzakelijk is en hoe deze ingevuld kan worden. Deze actieve surveillance kan richting geven aan het beleid voor het ontwikkelen van effectieve behandel- en preventiestrategieën van AFP/AFM.

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(1):17-21)

Lees verder

Sneldiagnostiek en epidemiologie van respiratoire virussen

TvI - jaargang 12, nummer 5, oktober 2017

dr. A.H.L. Bruning

SAMENVATTING

Op 12 mei 2017 promoveerde mw. dr. A.H.L. Bruning aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘Catching the Common Cold – rapid detection and epidemiology of respiratory viruses’. Het onderzoek werd verricht onder begeleiding van promotores prof. dr. M.D. de Jong (hoogleraar Klinische Virologie, afdeling Medische Microbiologie, AMC, Amsterdam) en prof. dr. T.W. Kuijpers (hoogleraar Kinderimmunologie, afdeling Kinderhematologie, immunologie, infectieziekten, reumatologie, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam) en co-promotores dr. K.C. Wolthers (klinisch viroloog, afdeling Medische Microbiologie, AMC, Amsterdam) en dr. D. Pajkrt (kinderarts-infectioloog-immunoloog, afdeling Kinderhematologie, immunologie, infectieziekten, reumatologie, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam). Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van het proefschrift beschreven.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(5):173-5)

Lees verder