Articles

Immuungemedieerde neuropathieën en de veiligheid van vaccinaties – een terugkerende vraag

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

drs. A.E. Baars , drs. L.W.G. Luijten , prof. dr. B.C. Jacobs , dr. P.A. van Doorn

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):172-3)

Lees verder