Articles

Risico’s op infecties door zwemmen in open water

TvI - jaargang 15, nummer 4, augustus 2020

drs. A.D. Hintaran , drs. R.E. Joosten , dr. G.J. Sips , dr. G.J.B. Sonder , drs. R. Pijnacker , E. Siedenburg , drs. E.B. Fanoy

SAMENVATTING

Zwemmen in open water brengt risico’s met zich mee. De infectierisico’s zijn onderzocht bij een aantal zwemevenementen in binnenstedelijke wateren. Hieruit bleek dat deelnemers aan zwemevenementen in grachtenwater een verhoogd risico hadden op gastro-enteritis. Bepaalde omstandigheden, zoals hevige regenval voorafgaand aan het evenement, verhoogden dit risico. Naast gastro-enteritis kunnen ook andere klachten of ziektebeelden ontstaan na zwemmen in open water, zoals zwemmersjeuk en leptospirose. De meest voorkomende klachten na zwemmen in open water zijn mild en kortdurend van aard, hoewel ook een gering risico op het ontstaan van ernstige infecties bestaat. Bij georganiseerde zwemevenementen kunnen maatregelen worden genomen om de risico’s op ernstige complicaties zo klein mogelijk te houden. Het is van belang dat zwemmers geïnformeerd zijn over de risico’s. Kwetsbare groepen, zoals immuungecompromitteerden en zwangere vrouwen, kunnen worden geadviseerd niet deel te nemen. Tot slot is het belangrijk dat artsen weten wat de gevolgen kunnen zijn van zwemmen in open water.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(4):143-8)

Lees verder

Botulisme bij een Poolse arbeider in Zeist

TvI - jaargang 12, nummer 3, juni 2017

drs. A.D. Hintaran , dr. D.M.O. Pruissen , dr. A.J Stam , Ir, dr. M.E. Engelsma , dr. L.E. Jansen , dr. E. Fanoy , dr. M.G.J. Koene

SAMENVATTING

In maart 2016 werd er bij een GGD melding gemaakt van een man opgenomen met botulisme. Botulisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door toxines van de bacterie Clostridium botulinum. Het klinisch beeld van de patiënt bestond uit progressieve neurologische uitval met ook zwakte van de ademhalingsspieren. Er werd serum opgestuurd ter diagnostiek naar botulinetoxinen. De testresultaten waren positief voor toxine type B en de patiënt kreeg antitoxinen toegediend. Er werd bronopsporing uitgevoerd aan de hand van een voedselanamnese. De patiënt was van Poolse afkomst en woonde pas kort in Nederland. Er waren geen restanten meer van het voedsel dat hij heeft gegeten voordat hij symptomen kreeg. Uit de anamnese bleken zijn maaltijden te bestaan uit diepvriesproducten uit Nederland en uit Polen afkomstige gefermenteerde vleeswaren en groenten. Aangezien het thuis fermenteren van voedsel een traditie is in Polen heeft het nuttigen van onjuist gefermenteerde producten in Polen vaker geleid tot botulisme. Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie zijn ook in andere landen vaker botulisme gevallen gerapporteerd, gerelateerd aan de consumptie van gefermenteerd voedsel door Polen.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(3):84-7)

Lees verder