Articles

Bijwerkingen na vaccinatie: vergeet ze niet te melden!

TvI - jaargang 9, nummer 3, juni 2014

dr. A.C. Kant , H.C. Rümke

Samenvatting

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb bewaakt de veiligheid van vaccins door onder andere het registreren, evalueren en analyseren van gemelde bijwerkingen. De afgelopen drie jaar ontving Lareb in totaal 4884 meldingen na vaccinatie. Het jaarlijkse aantal steeg van 1421 (2011) naar 1698 (2013). Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal meldingen van consumenten. Het aantal meldingen van zorgverleners daalde. Vaak gemeld werden: koorts, reacties op de injectieplaats zoals zwelling en/of ontsteking, huilen, hoofdpijn, spierpijn en malaise.

Opmerkelijk waren:

  • het aantal meldingen van langdurige vermoeidheid na een humaan papillomavirus-vaccinatie;
  • extreem dikke armen, bekend bij vierjarigen, nu ook gemeld bij negenjarigen en na de griepvaccinatie;
  • apneu-aanvallen bij prematuren, al bekend bij prematuren na een zwangerschapsduur < 28 weken, maar nu ook na een langere zwangerschapsduur van 28 - 35 weken.

Het melden van bijwerkingen is van belang voor een goede bewaking.

(Tijdschr Infect 2014;9(3):71-6)

Lees verder