Articles

Tularemie na 60 jaar terug in Nederland?

TvI - jaargang 10, nummer 6, december 2015

dr. A.C.A.P. Leenders , dr. A.H.P.M. Essink , dr. D.W. Notermans , dr. M.G.J. Koene , dr. B. Schimmer , dr. C.M. Swaan , dr. A. Rietveld

Samenvatting

Na 60 jaar afwezigheid werd in de afgelopen jaren in Nederland Francisella tularensis weer vaker aangetoond, zowel bij humane cases als in dieren. Wij beschrijven een eerste humane casus waarvan besmetting met grote zekerheid in Nederland is opgelopen. Aan de hand van deze casus worden diagnostiek, epidemiologie en gevolgen voor de openbare gezondheidzorg beschreven. Hoewel er vooralsnog sprake is van een gering aantal infecties dient tularemie in de differentiaaldiagnose meegenomen te worden indien er sprake is van een passend klinisch beeld en een mogelijk contact met een bron. Door de diagnostiek centraal uit te blijven voeren en door actieve melding aan de GGD, kan er een goed beeld ontstaan over een eventuele verdere herintroductie van tularemie in Nederland.

(Tijdschr Infect 2015;10(6):194-9)

Lees verder