Articles

Rhino-orbitale mucormycose bij een jonge vrouw met diabetes mellitus

TvI - jaargang 12, nummer 5, oktober 2017

dr. S. Boerma , dr. R.A.G. Huis in ’t Veld , dr. J.C. Dutilh , dr. J. Bouwhuis , dr. A.B. Rinia , dr. Th.L. Ponsioen , dr. J. te Rijdt

SAMENVATTING

Mucormycose is een zeldzame opportunistische schimmelinfectie en kent een hoge mortaliteit van 30–70%. De rhino-orbito-cerebrale variant, klassiek gezien bij de ontregelde diabetespatiënt, kent een snel progressief beloop. De diagnose wordt gesteld middels direct microscopisch onderzoek, kweek en histopathologie. Directe microscopie is van belang voor onmiddellijke detectie van schimmeldraden en snelle start van de behandeling, waardoor de overlevingskans verbetert. De behandeling bestaat uit een combinatie van systemische antifungale therapie, chirurgisch débridement en behandeling van de onderliggende aandoening. Wij presenteren een casus van een 18-jarige patiënte met slecht ingestelde diabetes mellitus die met acute blindheid van het rechteroog op de afdeling Spoedeisende Hulp kwam. Een CT-scan toonde een sluiering van de sinus ethmoïdalis waarvoor direct een endonasale ethmoïdresectie werd verricht. Direct microscopisch onderzoek van het verkregen débris toonde schimmeldraden; bij de verdenking op een mucormycose-infectie werd gestart met intraveneus amfotericine B. Ondanks herhaaldelijk chirurgisch débridement bestond er progressie van het ziektebeeld, waarvoor werd gestart met combinatie van amfotericine B met intraveneus micafungine. Uiteindelijk kon exenteratie van het rechteroog niet worden voorkomen. Patiënte werd in totaal zes weken behandeld met liposomaal amfotericine B en micafungine, waarna posaconazol oraal voor een duur van zes maanden werd gegeven.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(5):167-72)

Lees verder