Articles

Een acute nierinsufficiëntie bij een acute hepatitis E-virusinfectie: causaal verband of coïncidentie?

TvI - jaargang 11, nummer 6, december 2016

dr. N.E. van der Sligte , dr. D.A. Hesselink , dr. A.A. van der Eijk , prof. dr. R.A. de Man

Samenvatting

Een 69-jarige man met reumatoïde artritis, waarvoor behandeling met methotrexaat, werd verwezen met progressieve leverfunctiestoornissen bij een recent gediagnosticeerde acute hepatitis E-virusinfectie. Bij presentatie had de patiënt een acute nierinsufficiëntie die progressief was gedurende de opname en na de opname volledig herstelde. Renale manifestaties bij een acute hepatitis E-virusinfectie zijn hoofdzakelijk beschreven bij patiënten met een orgaantransplantatie (voornamelijk niertransplantatie). Deze casus toont dat een acute hepatitis E-virusinfectie ook bij patiënten zonder een orgaantransplantatie kan leiden tot nierfunctiestoornissen.

(Tijdschr Infect 2016;11(6):205-10)

Lees verder