COVID-19 kan mogelijk leiden tot haaruitval, reuma, psoriasis en andere auto-immuunziekten

oktober 2023 COVID-19 Willem van Altena
Back of a man's head with Alopecia, a condition where you lose hair in sporadic patches.

In zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten een auto-immuunziekte ontwikkelen na een COVID-periode, blijkt uit een recente studie uit Zuid-Korea die is gepubliceerd in JAMA Network Open. Aandoeningen zoals alopecia (haaruitval), psoriasis, vitiligo (witte huidvlekken), vasculitis (ontsteking van bloedvaten), ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reumatoïde artritis, de volwassen variant van de ziekte van Still (pijnlijke huiduitslag), het syndroom van Sjogren (auto-immuunziekte), ankyloserende spondylitis (spinale artritis) en sarcoïdose (vergrote lymfeklieren) kunnen allemaal worden veroorzaakt door COVID-19-infectie, volgens het nieuwe rapport.

COVID-19 patiënten hadden 12% tot 74% meer kans op verschillende soorten alopecia, een verdrievoudigd risico op vasculitis, 68% meer kans op de ziekte van Crohn en 59% meer kans op sarcoïdose.

Significante associatie

Hoofdonderzoeker Dr. Sung Ha Lim van de afdeling dermatologie van het Wonju College of Medicine van de Yonsei University denkt dat de bevindingen een significante associatie tussen een SARS-CoV-2 infectie en de ontwikkeling van auto-immuunziekten en auto-inflammatoire aandoeningen aantonen. Dit benadrukt volgens hem de noodzaak van een allesomvattende medische aanpak die zowel de acute manifestaties als de mogelijke complicaties op lange termijn van COVID-19 omvat. Waakzame controle op opkomende auto-immuunziekten is van het grootste belang voor tijdige interventie, stelt zij.

Wat precies het mechanisme achter COVID-19 en het ontstaan van auto-immuunziekten is, is niet helemaal duidelijk maar er zijn indicaties dat het te maken heeft met de afweerreactie tegen het virus. Daarbij worden interferonen geproduceerd die ontstekingen uitlokken, die vervolgens op hun beurt auto-antilichamen kunnen uitlokken tegen de organen, spieren of zenuwen van het lichaam, vooral bij mensen die (bijvoorbeeld erfelijke) aanleg hebben voor die ziekte..

Voor het onderzoek verzamelden Lim en haar collega’s gegevens van bijna 355.000 mannen en vrouwen die COVID-19 hadden. Deze patiënten werden vergeleken met meer dan 6 miljoen mensen die geen COVID-19 hadden.

Ongevaccineerd

Het bleek dat niet-gevaccineerd zijn, of het doormaken van een ernstige COVID-infectie de kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen vergrootten. Ongevaccineerde personen vertoonden een grotere risico op bepaalde auto-immuunziekten, waaronder alopecia areata, alopecia totalis en de ziekte van Crohn.

Het is overigens niet uniek voor COVID-19 om soms voor auto-immuunziektes te kunnen zorgen. Ook bij andere soorten infecties treden af en toe soortgelijke reacties op. Maar de onderzoekers schatten dat de prevalentie zeer laag is. Geschat wordt dat hooguit enkele individuen per 100.000 COVID-patiënten een auto-immuunziekte overhoudt.

Referentie

Lim SH, Ju HJ, Han JH, Lee JH, Lee WS, Bae JM, Lee S. Autoimmune and Autoinflammatory Connective Tissue Disorders Following COVID-19. JAMA Netw Open. 2023 Oct 2;6(10):e2336120. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.36120. PMID: 37801317; PMCID: PMC10559181.