ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Resultaten van de DELIVER-studie: veiligheid van dapivirine vaginale ring en orale PrEP tijdens zwangerschap

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

dr. Katherine Bunge

Zwangere vrouwen hebben een drie keer zo hoog risico op een hiv-besmetting per seksuele handeling vergeleken met niet-zwangere personen.1 In eerder onderzoek bij niet-zwangere vrouwen is aangetoond dat de dagelijkse orale toediening van tenofovir disoproxil-fumaraat/emtricitabine (TDF/FTC) en het maandelijkse gebruik van de dapivirine vaginale ring (DVR) het risico op hiv verlagen met een gunstig bijwerkingenprofiel.2,3 Tijdens CROI 2023 presenteerde dr. Katherine Bunge (University of Pittsburgh, Pittsburgh, Verenigde Staten) de resultaten van de fase III-DELIVER-studie naar de veiligheid van het gebruik van DVR en TDF/FTC tijdens de zwangerschap.4

Lees verder

Nieuwe Amerikaanse richtlijnen voor borstvoeding en de preventie van hivinfectie

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

Dr. Judy Levison

De Nederlandse richtlijnen voor het adviseren van hiv-positieve vrouwen die borstvoeding willen geven, verwijzen grotendeels naar de ‘Department of Health and Human Services’ (DHHS)-richtlijnen uit de Verenigde Staten. Op enkele punten wordt in Nederland van de Amerikaanse richtlijnen afgeweken of worden de aanbevelingen genuanceerd.1 Op 31 januari 2023 zijn de Amerikaanse DHHS-richtlijnen voor het gebruik van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap en de interventies om perinatale hiv-transmissie te verlagen geüpdatet. Tijdens CROI 2023 werd een discussiesessie gewijd aan deze nieuwe richtlijnen. Dr. Judy Levison (Baylor College of Medicine, Houston, Verenigde Staten) was nauw betrokken bij de totstandkoming van de richtlijnen en presenteerde de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oudere richtlijnen.2

Lees verder

Het farmacokinetische profiel van bictegravir verandert tijdens de zwangerschap

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

dr. Kathleen Powis

Bictegravir (BIC) is een potente ‘integrase strand transfer inhibitor’ (INSTI) en wordt in de lever hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A en UGT1A1, waarvan de farmacokinetiek veranderingen ondergaat tijdens de zwangerschap.1-3 Omdat weinig data beschikbaar is omtrent de farmacokinetiek van BIC tijdens de zwangerschap is een nieuwe studie uitgevoerd, waarvan de uitkomsten werden gepresenteerd door dr. Kathleen Powis (Massachusetts General Hospital en Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, Verenigde Staten) tijdens CROI 2023.4

Lees verder