Articles

Invasieve groep A-streptokokkeninfecties

TvI - jaargang 9, nummer 4, augustus 2014

dr. N. Koks , dr. V.E. Valkhoff , dr. M.C. Struijs , dr. V. Brehm , dr. J.M. van der Klooster , dr. J.G.M. Koeleman

Samenvatting

Invasieve groep A-streptokokkeninfecties zijn geassocieerd met een hoge mortaliteit en ernstige morbiditeit. In deze casuïstiek wordt het ziektebeloop van twee patiënten met een invasieve, fulminant verlopende groep A-streptokokkeninfectie beschreven. Patiënt A, een 33-jarige vrouw, meldde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds vijf dagen bestaande klachten van malaise en pijn op de borst. Er werd fasciitis necroticans gediagnosticeerd als gevolg van een invasieve groep A-streptokokkeninfectie. Ze werd op de afdeling Intensive Care succesvol behandeld met uitgebreid chirurgisch debridement en antibiotica. Patiënt B, een 46-jarige vrouw, werd via de Spoedeisende Hulp opgenomen met respiratoire insufficiëntie en pijn in de linker flank. Onder verdenking van een bacteriële pneumonie met shock en progressief orgaanfalen werd zij op de afdeling Intensive Care behandeld met antibiotica. Binnen één dag na opname overleed zij aan de gevolgen van een onbehandelbare septische shock. Post-mortemkweken van bloed en keelholte waren positief voor groep A-streptokokken. Invasieve groep A-streptokokkeninfecties zijn levensbedreigende en snel progressieve infecties. Het is daarom essentieel om vroegtijdig een invasieve groep A-streptokokkeninfectie te herkennen, te diagnosticeren en chirurgisch en antibiotisch te behandelen om de mortaliteit en morbiditeit ten gevolge van de infectie te beperken.

(Tijdschr Infect 2014;9(4):111-5)

Lees verder