Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

drs. L. van Zuuk , dr. N. Posthuma

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 71-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp, omdat ze sinds 3 dagen toenemend benauwd was. De patiënte was bekend met een T4N2M1-mammacarcinoom, waarvoor ze tot 18 dagen eerder 3 neo-adjuvante chemotherapiekuren kreeg.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):189)

Lees verder