Articles

LCI-richtlijnen Vaccinaties op maat

TvI - jaargang 14, nummer 1, februari 2019

J.G.M. Hoefnagel , drs. N. Nutma

SAMENVATTING

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft de afgelopen 3 jaar 9 richtlijnen gepubliceerd over extra vaccinaties op maat. Het betreft vaccinaties tegen humaan papillomavirus, kinkhoest, meningokokken typen A, C, W, Y en B, pneumokokken, rotavirus, waterpokken en gordelroos. Deze richtlijnen bespreken op structurele wijze het vaccin, de indicaties en contra-indicaties, de effectiviteit, bijwerkingen, het doseringsschema en de beschermingsduur. Dit artikel geeft een overzicht en een samenvatting van deze richtlijnen.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(1):20-4)

Lees verder