Articles

Uw diagnose?

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

J.W. Raymakers MSc, A.Y.X. Liu , dr. J.M. van Hattem

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 55-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met verwardheid, hoofdpijn en koorts.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):153–4)

Lees verder